Marketing Identity 2017: čítajte online

Smolenický zámok dnes opäť navštívia odborníci z akademickej obce, praxe, doktorandi, študenti a ďalší významní hostia. Hlavnou témou tohtoročnej jesennej konferencie sú #onlinerules. Aktuálne dianie na konferencii môžete sledovať prostredníctvom zápiskov. 

8.00    Prví hostia prichádzajú na zámok. V dopoludňajších hodinách bude okrem úvodného ceremoniálu predstavenie vedeckých časopisov a prednášky hlavných spíkrov, ktorí prijali pozvanie na dnešnú vedeckú konferenciu.

Hlavná rokovacia sála Smolenického zámku

9.00    Konferenciu otvorila doktorka Katarína Ďurková a predstavila program dnešného dňa. Slovo odovzdala dekanke Fakulty masmediálnej komunikácie Dane Petranovej.

Katka Ďurková otvára konferenciu

9.10    Dekanka Dana Petranová víta hostí, ktorí dnes prišli. ,,Téma, ktorú sme zvolili pre tento rok, vyplynula z viacerých okolností. Sledujeme požiadavky a trendy spoločnosti, ktoré sa kladú na našich absolventov.“ Poukázala na trendy digitálneho marketingu a digitálnych „domorodcov“.

9.16    V príhovore pokračuje rektor UCM v Trnave Jozef Matúš. Teší ho, že môže privítať všetkých aj práve v čase osláv 20. výročia univerzity. ,,Spoločenská prax očakáva od nás aj odpovede na otázky, aká je budúcnosť marketingu.“ Pán rektor sa vyjadril ku komplexnej akreditácii univerzity, k fakulte, ale aj k marketingovej komunikácii.

Rektor univerzity po svojom príhovore

9.36   Katka Ďurková pozvala doktora práv Martina Solíka, aby predstavil nové číslo časopisu Communication Today. „Hľadal som kľúčové slovo pre dnešok, a je to spolupráca.“ Podľa jeho slov by nešlo nič bez kreatívy, tímov a „bláznivých nápadov.“ Ako poukázal, robia to Fakultu masmediálnej komunikácie.

Martin Solík o CT:


Martin Solík pokrstil nové číslo časopisu CT

9.39   Slovo preberá doktorandka Lucia Škripcová spolu s Borisom Brendzom. Pokrstili spolu umelecko-literárny a vedecký časopis EJMAP. Ako poukázala Lucia, prechádza procesom do databázy SCOPUS. Predstavila niektoré z fotografických prác v jesennom čísle a ľudí, s ktorými sa podarilo redakcii EJMAP spolupracovať. Boris Brendza pokračuje o textovej časti: „Je to veľká satisfakcia, že sa to podarilo.“ Poďakoval zvyšku tímu.

Lucia Škripcová o časopise EJMAP:

Boris Brendza o časopise EJMAP

9.45    Pani dekanka pogratulovala Barbare Čiernej k celoslovenskej fotografickej súťaži „Voda a veda“.

9.46    Myšlienku časopisu „Lege Artis“ pripisuje dekanka Dana Petranová profesorke Natalii Panasenko, ktorá sa tejto myšlienke nadchla. Časopis zasiahol 67 krajín na piatich kontinentoch. Poukázala na to, že všetky naše časopisy sú indexované v databázach, čo robí našu fakultu výnimočnou.

9.50    Slavomír Magál predstavil ďalší časopis, a to Acta Ludologica:

9.50    Každoročnou súčasťou jesennej konferencie je udeľovanie spoločenskej zodpovednosti vzdelávacích inštitúcií – Granátt. Prvýkrát sa udelila v roku 2012. Oceňuje jedinečné projekty škôl na Slovensku. Tohtoročné ocenenia získali:

Základné školy:

Špeciálna základná škola Veľký Krtíš – projekt Zelený svet

Viac pedagogička Gabriela Ružinská:

Stredné školy:

Obchodná akadémia Hlohovec a Obchodná akadémia Trnava – spoločný projekt Spoločensky zodpovedné firmy

10.00    Pred prestávkou krstí svoju publikáciu profesor Dušan Pavlů spolu s rektorom univerzity Jozefom Matúšom.

10.15     Ďalší blok konferencie pokračuje po prestávke.

11.00    Blok prednášok otvára rumunská hostka profesorka Mariana Cernicova-Buca. „Online prezentácia vysokých škôl by mala byť na profesionálnej úrovni a mala by sa učiť od konkurencie.“ Dodáva, že pri výkone práce by sa mali učiť od tých, ktorí to robia dobre.

11.25    Po prednáške od  zahraničnej profesorky  na tému „Onlinová identita univerzít“ prichádza ďalší speaker, tentokrát z praxe, zo spoločnosti Google.

11.30    Martina Sokolíková na úvod ďakuje fakulte za spoluprácu a predstavuje svoju prezentáciu a kanál Youtube, konkrétne „Ako získať študentov na Youtube.“ Na úvod uvádza zaujímavé fakty –  napríklad, že za minútu sa na Slovensku nahrá 400 videí.

11.32    Youtube nie je len platforma, kam sa chodíme iba zabávať. Uvedomujú si to nielen politici, ale aj akademici, študenti, aj firmy.“ Martina Sokolíková dodáva, že veľmi záleží na kvalitnom obsahu, lebo má emóciu. Uvádza príklady.

11.40    Ako výborný príklad uvádza firmu Red Bull, ktorá mala istý čas z dobrého zacielenia reklamy na Youtube lepšie výnosy ako zo samotného predaja produktov.

Martina Sokolíková o spojení univerzít a Youtube:

11.45    Predstavuje kampaň Nejsem idol – „Bejt chytrej neznamená jen tak vypadat.“

11.50    Do pléna vstupuje ďalší speaker dňa, a to doktor Martin Roth z Japonska. Téma jeho prednášky sa týka japonskej kultúry digitálnych hier. „Videohry sa stále považujú za niečo nové, napríklad v porovnaní s filmom, s ktorým máme väčšie skúsenosti.“ Podľa neho sa bude zdať možno zvláštne, že niektorí študenti nie sú stále oboznámení s hrami.

M. Roth: „Videohry sú veľmi dôležité a obohacujúce médium, ktoré je vecou spoločnosti a kultúry.“

12.10    Posledný speaker v dopoludňajšom pléne je Peter Šebo z PS:Digital. Posledné minúty budú patriť „Trendom v online marketingu.“ 

12.12    Prednášku začína pojmom „chatbot.“ Podľa štatistík, až 1,3 milióna ľudí sa mesačne pripojí na Messenger (Facebook). Pokračuje v téme chatbot, ktorý funguje práve prostredníctvom Messengera.

12.16    „Našou úlohou je byť tam, kde sú ľudia, nie meniť používateľské správanie.“ 

12.18    Peter Šebo predstavuje kampaň s Tatrabankou a Sajfom, a virtuálnu realitu s Old Irish.

12.30   Hovorí, aké sú budúce trendy rozšírenej reality. „Predstavte si, že ste niekde niekedy mali televízor, a jedného dňa tam bude iba holá stena a každý z nás tam bude mať svoj vlastný televízor. Virtuálne.“ 

Peter Šebo o chybách v marketingu a o virtuálnej realite:

13.30   Po obedňajšej prestávke nasleduje ďalšia časť programu konferencie. V hlavnej sále sa bude podpisovať memorandum o spolupráci s Butterfly Effect, a taktiež so Slovenským syndikátom novinárov. 

13.40   Dekanka FMK Dana Petranová oslovila pána predsedu Slovenského syndikátu novinárov Daniela Modrovského. Ako povedala pani dekanka, podpis memoranda znamená mnoho vecí, ale najmä úmysel založenia klubu mladých novinárov a ambíciu vyhlasovať novinárske súťaže pre mladých novinárov. „Teším sa, že máme dobré vzťahy so syndikátom a verím, že tento podpis bude dobrým štartom.“ Pokračuje pán Modrovský: „Verím, že mladí novinári nájdu miesto, kde si nájdu cenné rady od kolegov a ktorí im ukážu smer. Práca novinára, to nie je len smer, ale poslanie, misia človeka, ktorú musí dodržať v súvislosti s rešpektovaním novinárskej etiky, na ktorú sa zabúda.“ Verí, že dneškom sa odštartuje niečo nové.

13.45    Memorandum o spolupráci s platformou Butterfly Effect podpisuje FMK s firmou Pixel Federation. Dekanka Dana Petranová hovorí, že to, o čo nám spoločne ide, je vytvoriť študentom podmienky, aby bolo štúdium aj budúce zamestnanie atraktívne. „Cieľom memoranda je preto rozvoj digitálneho priemyslu.“ Spoluzakladateľka spoločnosti Lucia Šicková dopĺňa pani dekanku: „Vývoj digitálnych hier je fenoménom, ale desiatky rokov dozadu sme ešte nemali inštitúciu, ktorá sa výchove herného priemyslu venovala.“ Teraz vie, že prax sa dynamicky mení, a jedným zo strategických kľúčových generácií sú vysoké školy a tiež firmy, ktoré majú problémy. „Teším sa, že vaša univerzita je prvá, ktorá pristúpila k podpisu tohto memoranda. Mám z toho radosť.“ 

13.52    Kreatívny a strategický riaditeľ Triad Advertising Martin Woska vystúpi v pléne s prednáškou na tému „Ako pomáha technológia kreativite.“ 

14.00   Predstavuje Case study Pilsner Urquell a následne na to ďalšiu, týkajúcu sa 17. novembra (Deň boja za slobodu a demokraciu). Hovorí, že 55 % ľudí podľa prieskumu nevedela, čo je 17. november za sviatok. S týmto dátumom preto agentúra spojila kampaň značky O2. Martin Woska predstavil celý proces kampane #nikdyneprestaneme.

M. Woska: „400-tisíc ľuďom sme pripomenuli, že vďaka novembru ’89 môžu slobodne pokračovať ďalej…“

14.15    Slovo preberá ďalší hosť z praxe, Ivana Váleková z JANDL Marketing and Advertising. Porozpráva o tom, aká veľká láska je medzi onlinom a offlinom.

14.20   Ivana Váleková predstavuje „offline kampaň online seriálu Narcos.“ Pred spustením seriálu agentúra umiestnila propagačné materiály ako nálepky, podpivníky či krabice s názvom seriálu, v ktorých sa kedysi drogy prevážali na strategické miesta, akými sú podniky či toalety jednotlivých podnikov. V nich sa kedysi tieto drogy reálne užívali.

14.25   Hovorí o tom, ako offline koncept žije v online. Prezentuje koncept bačov pre COOP Jednota a aktuálnu kampaň „Tradičná kvalita: Rozumieme vašej chuti.“ 

14.30   Podľa marketérky boli tieto spoty boli použité najmä na Youtube, teda online. Tvrdí, že ľudia si reklamy boli ochotní dopozerať aj preto, lebo ich lákali zvieratká a cítili produktové posolstvo.

Ivana Váleková o láske k online a offline v reklame:

14.40    Posledným speakrom v hlavnej sále ešte predtým, ako sa hostia rozdelia do sekcií, je Juraj Pobjecký zo ZARAGUZA. Podľa neho venujeme videu päťkrát väčšiu pozornosť ako statickému obsahu.

14.45    „Ľudia skippujú reklamy, lebo je to prirodzené.“ Dodáva, že 24 % tým reklamám dá šancu, z toho sú to takí, ktorí sú buď leniví, alebo ich zaujíma, alebo sú reklamy krátke a nechajú ich pustené. Aj napriek tomu majú tieto reklamy skvelý branding.

14.50    Okrem iného, predstavuje rodinnú emóciu na reklame pre Orange. Hovorí, čo bolo typické pre tento televízny spot a hľadali motiváciu pre sériu ďalších videí pre ďalšie kanály. „Keď sa bavíme o tom, čo môže byť typické pre spájanie offline a online, je pokračovanie príbehu.“ 

15.05    Po prestávke pokračuje rokovanie v sekciách a prezentácia jednotlivých príspevkov.

Text: Karin Kubíková

Redaktori: Barbara Čierna, Michal Petro 

Foto: Kristián Pribyla