Zrušenie koordinačného stretnutia k mobilitám Erasmus+ v AR 2020/2021

Koordinačné stretnutie so študentmi, ktorí v akademickom roku 2020/2021 absolvujú štúdijný pobyt Erasmus+ sa vzhľadom na celouniverzitné prerušenie výučby ruší. O novom termíne budete informovaní začiatkom apríla.