Kontrola štúdia

V pondelok 30. júna skončilo skúškové obdobie LS 2013/2014. Aby ste si mohli uzavrieť ročník, skontrolujte si, či máte v AISe zapísané všetky hodnotenia. 

Povinnosťou vyučujúcich je do 7. júla 2014 zapísať do AISu všetky hodnotenia z absolvovaných predmetov, ktoré študenti ukončili predpísaným spôsobom. Povinnosťou študentov je skontrolovať si, či má zapísané v AISe hodnotenie všetkých absolvovaných predmetov (§ 11, bod 12, 19, 23, 26 Študijného poriadku UCM v Trnave)

Ak vám hodnotenie chýba alebo máte zapísanú inú známku, kontaktujte priamo vyučujúceho (telefonicky, prípadne e-mailom), aby vám  hodnotenia do AISu zapísal.

Ak ani po urgencii vyučujúceho v AISe hodnotenie nemáte, kontaktujte prodekanku Mgr. Juliánu Laluhovú, PhD. Dôležité budú pritom: kód predmetu, meno vyučujúceho, dátum hodnotenia a hodnotenie.

Úradné hodiny študijného oddelenia v letných mesiacoch:

  • pondelok: neúradný deň
  • utorok: 8.00 – 11.00 hod.
  • streda: neúradný deň
  • štvrtok: 8.00 – 11.00 hod.
  • piatok: neúradný deň