kabinet eventov

Chcete organizovať eventy? Kabinet spúšťa prihlasovanie cez formulár

Zapisovanie do Kabinetu eventov bude na nadchádzajúci akademický rok prebiehať iným spôsobom, než na aký boli študenti v minulosti zvyknutí.

Nenájdete ho vo výbere povinne voliteľných predmetov v AIS-e, namiesto toho sme pre vás vytvorili stručný dotazník. Na základe zozbieraných výsledkov vytvoríme menný zoznam študentov, ktorým sa PVP – Kabinetné praktikum organizácie eventov následne zapíše ako predmet.

Cieľom kabinetu je vytvoriť niekoľko ťažiskových eventov, pričom budeme klásť dôraz na ich menší počet. Svojou organizáciou však budú náročnejšie a komplexnejšie.

Ak máte o eventy ako predmet záujem aj v ďalšom roku, ideálne čím skôr vyplňte nižšie priložený dotazník. Zaberie vám to maximálne dve minúty. Podrobnejšie informácie o kabinete nájdete priamo v priloženom dotazníku.

Link: https://forms.gle/t6YQd5zcXYhnw9wy6

Zdroj titulnej foto: facebook.com/FMK UCM v Trnave