Harmonogram skúšok: Teória a prax mediálnych výskumov – Dr. Tinka

Termíny skúšok z predmetu Teória a prax mediálnych výskumov s PhDr. Jozefom Tinkom PhD. – externisti, ročníky 3.BcE a 4.BcE.

1. termín

  • 18. január 2018 o 14.30 hod., Nám. J. Herdu, č. dv. 101a

2. termín

  • 23. január 2018 o 10.00 hod., Nám. J. Herdu, č. dv. 101a

3. termín

  • 27. január 2018 o 13.00 hod., Nám. J. Herdu, č. dv. 101a

Na skúšku sa treba prihlásiť e-mailom na jozef.tinka@ucm.sk. Ak sa na daný termín neprihlási žiaden študent, termín bude anulovaný.