Harmonogram promócií – október 2017

Promócie absolventov v akademickom roku 2016/2017 sa uskutočnia 10., 11. a 12. októbra 2017.

Miesto konania: Trnava, Aula UCM, Bučianska ulica

PhD. a PhDr. štúdium

PhD. a PhDr. štúdium

11. október 2017

9.30 – 11.30 hod.
denné a externé štúdium PhD. štúdium
nácvik od 9.30 hod. – 10.30 hod. – akademickí funkcionári o 10.15 hod.
začiatok promočného aktu: 10.30 hod.

12. október 2017

7.30 – 9.30 hod. 
denné a externé PhDr. štúdium  

nácvik: 7.30 – 8.30 hod. – akademickí funkcionári o 8.15 hod.
začiatok promočného aktu: 8.30 hod.

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

10. október 2017

od 7.30 – do 9.30 hod. (Mgr.) – FMK cca 31 abs
denné a externé štúdium
nácvik od 7.30 hod. – 8.30 hod. – akademickí funkcionári o 8.15 hod.
začiatok promočného aktu: 8.30 hod.

Bc. štúdium

Bc. štúdium

10. október 2017

od 9.30 hod. – 11.30 hod. (Bc.) – FMK cca 59 abs.
denné štúdium MARK (Adamčíková-Miklošová)
nácvik od 9.30 hod. – 10.30 hod. – akademickí funkcionári o 10.15 hod.
začiatok promočného aktu: 10.30 hod.

od 11.30 hod. – 13.30 hod. (Bc.) – FMK cca 59 abs.
denné štúdium MARK (Mikulaninová-Zverbík)
nácvik od 11.30 hod.- 12.30 hod. – akademickí funkcionári o 12.15 hod.
začiatok promočného aktu: 12.30 hod.

od 13.30 hod. – 15.30 hod. (Bc.) – FMK cca 60 abs.
denné štúdium KOMU (Abrahám-Nguen)
nácvik od 13.30 hod. – 14.30 hod. – akademickí funkcionári o 14.15 hod.
začiatok promočného aktu: 14.30 hod.

od 15.30 hod. – 17.30 hod. (Bc.) – FMK cca 50 abs.
denné štúdium KOMU (Oravkinová-Závodský), VZME
nácvik od 15.30 hod. – 16.30 hod. – akademickí funkcionári o 16.15 hod.
začiatok promočného aktu: 16.30 hod.

12. október 2017

od 9,30 hod. – 11.30 hod. (Bc.) – FMK cca 67 abs.
denné AMES a externé štúdium KOMU, MARK
nácvik od 9.30 hod. – 10.30 hod. – akademickí funkcionári o 10.15 hod.
začiatok promočného aktu: 10.30 hod.