Knižnica FMK a sekretariát katedier v JAME – zatvorené (20.9.)

V stredu 20. septembra 2017 budú Knižnica FMK a Sekretariát katedier v JAME zatovrené z dôvodu organizačných prác na Skladovej ulici.