Fulbrightovo štipendium pre výskum a prednášanie

Aj tento rok je tu možnosť uchádzať sa o Fulbrightovo štipendium pre výskum a prednášanie.

Granty sú určené pre odborníkov s dlhšou odbornou alebo výskumnou praxou vo všetkých vedeckých disciplínach okrem klinickej medicíny a umožňujú nezávislý výskum a/alebo prednáškovú činnosť.

Podmienky:

  • Kandidáti musia mať ukončené PhD. štúdium alebo jeho ekvivalent,
  • výborná znalosť anglického jazyka (TOEFL testy nie sú požadované),
  • overiteľné výsledky výskumnej, prednáškovej a publikačnej činnosti,
  • slovenské občianstvo a trvalý pobyt v Slovenskej republike,
  • pozývajúci list z hosťovskej inštitúcie v U.S.A..

Dĺžka trvania môže byť od troch do šiestich mesiacov.

Všetky kritériá, online prihlášku, ako aj podrobné inštrukcie nájdete online.

Štipendium zahŕňa mesačné životné náklady, zdravotné poistenie, spiatočnú letenku a príplatok na rodinných príslušníkov. Komisia nezabezpečuje ubytovanie v U.S.A.

Uzávierka podávania prihlášok na AR 2019/2020 je 12. októbra 2018.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na office@fulbright.sk, alebo telefonicky na 02/43 191 837.