Fotografická výstava „deti podolínca“ zaznamenáva bežný život detí v domove, ale aj snahu prežívať koncept rodiny

Fotografie, ktoré vznikli pod záštitou autorov Jozefa Sedláka, Petry Cepkovej, Ľubomíra Hajdúčika a študentov FMK UCM v Trnave, je možné vidieť od 12. októbra 2018 do konca kalendárneho roka.

Výstava je zorganizovaná v priestoroch Základnej školy internátnej sv. Klementa Hofbauera v Podolínci. Viac o tejto výstave sa dozviete v článku na fakultnom webovom portáli Gaudeo.sk.

Foto a text: doc. Mgr. Art. Jozef Sedlák