FMK Mikuláš: Rozžiarené očká mali aj deti z krízového strediska

Z prítomnosti Mikuláša a sladkých darčekov sa 6. decembra, podobne ako aj ďalšie deti na Slovensku, mohli tešiť aj deti z Krízového strediska v Trnave.

Detičky mali možnosť stráviť deň na akademickej pôde, zúčastniť sa kreatívnych a tvorivých aktivít, stretnúť anjela a potešiť sa z darčekov, ktoré ich čakali pod vianočným stromčekom v budove FMK UCM v Trnave so sídlom v Jame.

Mikuláš, Mikuláš, čo nám dáš?

Akciu Mikuláš pre deti z krízového strediska v Trnave pripravil Kabinet eventov, ktorý na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave zabezpečuje organizáciu kultúrnych a športových aktivít. Deti dostali mikulášske balíčky, ktoré pre nich organizátori zakúpili z výťažku vianočnej zbierky, ale aj darčeky v podobe oblečenia, hračiek, kníh, bižutérie a školských potrieb, ktorými prispeli študenti, ale aj pedagógovia fakulty.

Oddych, šport aj zábava

Pre všetky deti boli pripravené tvorivé aktivity, športové aktivity, kreslenie na tvár a pre najmenších možnosť zahrať sa so stavebnicami či zapojiť sa do maľovania vianočných obrázkov a vytvárania vianočných ozdôb. Študenti a pedagógovia si mohli súčasne zakúpiť výrobky, ktoré pripravili deti spolu s vychovávateľmi z krízového strediska. „Výrobky detí slúžia na ich uvoľnenie a rozvoj kreativity. Predajom získavajú peniaze na nový materiál,” uviedla pracovníčka krízového strediska. Organizátori zároveň odovzdali časť vyzbieraného oblečenia aj organizácii Koburgovo, ktorá sa zaoberá pomocou sociálne slabším rodinám.

„Teším sa, že sme im pomohli a urobili radosť, zanechalo to v nás krásny pocit.“

„Podarilo sa nám pripraviť nádherný deň pre deti, ktorým sme dopriali zábavu a pomoc. Po cely čas, ktorý sme spoločne strávili, vládla na podujatí pozitívna nálada a naši najmenší priatelia prežívali čarovné chvíle s Mikulášom. Teším sa, že sme im pomohli a urobili radosť, zanechalo to v nás krásny pocit. Chcem sa poďakovať všetkým ochotným, dobrým a milým ľudom za príspevky, ktoré pomohli týmto deťom z krízového strediska,” uviedla PhDr. Petra Grešková, PhD., vedúca Kabinetu eventov FMK UCM v Trnave. Najmenší Ondrejko akciu zhodnotil slovami: „Páčil sa mi Mikuláš, rád by som sa vrátil opäť o rok. Bolo tu super!”