Dočasné zatvorenie Študijného oddelenia a Oddelenia akademických činností

Študijné oddelenie a Oddelenie akademických činností budú v dňoch 23.10.2018 (utorok) a 25.10.2018 (štvrtok) zatvorené z dôvodu spracúvania štatistík pre MŠVVaŠ SR.