Individuálne štúdium

O individuálny študijný plán môžu študenti požiadať do 2 týždňov od začiatku semestra. Po schválení dekankou FMK UCM ho podpisujú všetci vyučujúci, u ktorých v danom semestri študent absolvuje predmety. Povinnosťou je absolvovať najmenej 50 % vyučovacích hodín z každého predmetu, príp. splniť ďalšie kritériá stanovené vyučujúcimi. Žiadosť musí byť podložená relevantným dokumentom podľa povahy žiadosti. Vyplnenú žiadosť adresujú študenti na schválenie dekanke fakulty.

Smernica o povoľovaní individuálneho študijného plánu [107.6 KB, application/pdf]

 
Späť hore ↑