Zrušenie výučby – prof. Pravdová, Dr. Radošinská (7.11.)

Vyučovanie predmetov Masová kultúra (1. Mgr. KOMU) a Masová a mediálna kultúra (1. Mgr. TEDI) sa v stredu 7. 11. 2018 neuskutoční z dôvodu účasti oboch vyučujúcich na vedeckej konferencii.