Zrušenie výučby: Dr. Koltaiová (15.2.)

Z dôvodu práceneschopnosti PhDr. Andrey Koltaiovej, PhD. sa vo štvrtok 15. februára 2018 ruší výučba predmetu Jazyková kultúra II., 1.Bc. ročnik, štúdijný program KOMU, štúdijné skupiny 07, 08, 09.