Zmena konzultačných hodín – Mgr. Simona Mičová (17.10.)

Pre účasť na stretnutí kabinetov budú konzultačné hodiny Mgr. Simony Mičovej v stredu 17. októbra 2018 v zmenenom čase a mieste – od 14.15 hod. na Nám. J. Herdu 2, m.č. 102 a/b.