Zasadnutie AS FMK UCM v Trnave – 25. júna 2019

Zasadnutie Akademického senátu FMK UCM v Trnave sa uskutoční v utorok 25. júna 2019 o 9.00 hod. v zasadačke č. 611, Nám. J. Herdu 2, šieste poschodie. Zasadnutie senátu je verejné.