Vysokoškolskí pedagógovia sa stali tvárou online GIF-ov

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, v spolupráci s jej vysokoškolskými pedagógmi, prišla ako prvá fakulta na Slovensku s využívaním vlastných GIF-ov na sociálnej sieti Instagram.

Formát GIF má vo svete digitálnych technológií už vyše 33 rokov. Napriek tomu, že v priebehu týchto rokov boli do digitálu uvedené aj viaceré nové formáty, ako napr. PNG či JPG, si GIF medzi nimi zachoval svoje čestné miesto aj naďalej. V súčasnosti sa teší veľkej popularite predovšetkým medzi mladými na sociálnych sieťach, ako sú Instagram, Twitter či Facebook.

Fakulta masmediálnej komunikácie darovala minulý rok pod vianočný stromček všetkým svojim „FMK people” skutočne originálny darček – GIFká v podobe zainteresovaných pedagógov či rôznych tematických animácií fakulty. Všetky GIFy majú ku dnešnému dňu dokopy vyše 136 700 vzhliadnutí a tešia sa skutočne veľkej obľube.

Za samotnou tvorbou stál Kabinet marketingu po vedením Mgr. Martina Vanka v spolupráci s troma ďalšími študentmi kabinetu. „To, že máme vlastné gifká sme odprezentovali 24.12.2019 – ako vianočný darček pre všetkých FMK people. Išlo o jeden z najúspešnejších postov fakulty na Instagrame. S pedagógmi, ktorí boli tomuto nápadu otvorení, sa spolupracovalo perfektne, bolo vidieť, že majú z tohto nápadu radosť, že sa svojim študentom môžu priblížiť aj takto v online prostredí. Na druhej strane si produkcia vyžadovala veľa energie v prípade dobrého time manažmentu. Výsledok sa stretol s nanajvýš pozitívnymi reakciami nielen zo strany študentov, ale aj zo strany vyučujúcich a vedenia fakulty,” popisuje Mgr. Martin Vanko. Ďalej podotýka, že Gifká kabinet marketingu priebežne updatuje v súvislosti s aktuálnou situáciou na fakulte, teda Covid-19, štátne skúšky a pod.

Fakulta masmediálnej komunikácie v Trnave patrí medzi fakulty, ktoré sa vyznačujú svojou dynamickosťou a trendy pohľadom nielen na mnohé zaujímavé formy vzdelávania, ale aj samotnou komunikáciu na sociálnych sieťach. Jej aktuálnosťou a originalitou si získala priazeň mnohých sledovateľov.

 

Mgr. Mariana Urmínová

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave