Výsledky volieb do zamestnaneckej časti AS FMK a doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS UCM


Vážení členovia zamestnaneckej časti akademickej obce FMK UCM v Trnave,
touto cestou si Vás dovoľujeme informovať o výsledkoch volieb do zamestnaneckej časti AS FMK a doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS UCM zo dňa 16. októbra 2018.

Poradie zvolených kandidátov – AS FMK:

 • Ungerová Magdaléna Mgr., PhD. 69
 • Višňovský Ján doc., PhDr., PhD. 63
 • Jurišová Vladimíra Mgr. et Bc., PhD. 51
 • Šimončič Marek Mgr., PhD. 50
 • Brník Andrej Mgr., PhD. 40
 • Fašiang Tomáš Ing., PhD. 37
 • Bezáková Zuzana Ing., PhD. 35
 • Kabát Michal Mgr., PhD. 28
 • Solík Martin JUDr., PhDr., PhD. 22
 • Ovsenák Vladimír Mgr., PhD. 22
 • Botík Milan JUDr., PhD. 19
 • Máliková Iveta Mgr., PhD. 17
 • Panasenko Nataliya prof., PhDr., DrSc. 17
 • Velický Peter Mgr., PhD. 13
 • Brendza Boris Mgr., PhD. 10
 • Koltaiová Andrea PhDr., PhD. 6
 • Vrabec Norbert doc., Mgr., PhD. 6
 • Dudáš Ivan Mgr. Art., ArtD. 5
 • Habiňák Andrej PaedDr., PhD. 5

Poradie zvolených kandidátov – AS UCM

 • Zaušková Anna prof., Ing., PhD. 41
 • Višňovský Ján doc., PhDr., PhD. 36
 • Brník Andrej Mgr., PhD. 28
 • Panasenko Nataliya prof., PhDr., DrSc. 12
 • Šimončič Marek Mgr., PhD. 11
 • Odlerová Eva doc., PhDr., PhD. 7
 • Vrabec Norbert doc., Mgr., PhD. 7
 • Dudáš Ivan Mgr. Art., ArtD. 7

S pozdravom,
Volebná komisia pre voľby do AS FMK a doplňujúce voľby do AS UCM