Štvrtý bratislavský StartupWeekend

V piatok 15. novembra sa v priestoroch novej budovy FIIT STU uskutoční 4. StartupWeekend Bratislava. Trojdňový technologický maratón, do ktorého sa počas všetkých doterajších edícií úspešne zapojili aj naši študenti, sa začne o 18.00 hod. úvodnými prezentáciami, tzv. initial pitches.

SWBA 4Cieľom 54 hodinového podujatia je pretransformovať nápady na použiteľné a životaschopné projekty. Výstupom celého procesu by mala byť funkčná aplikácia.

V priebehu prvého dňa budú z prezentovaných ideí vybraté tie najlepšie, okolo ktorých sa utvoria tímy. Tie budú na nich pracovať počas nasledujúcich dní pod dohľadom mentorov z radov úspešných podnikateľov, marketérov a ďalších profesionálov. V nedeľu budú výsledok svojej práce prezentovať tímy pred porotou, pričom jedného z porotcov si budú vyberať účastníci SWBA 4 z aktuálnych mentorov. Súčasťou programu podujatia budú aj prednášky o prezentovaní a panelová diskusia, kde sa o svoje skúsenosti podelia niektorí z úspešných slovenských startupistov.

Študentské vstupné je 38 eur, neštudenti zaplatia 55 €. V poplatku je zahrnuté občerstvenie počas všetkých troch dní podujatia.

SWBA 4Prihlásiť sa môžu celé tímy, ale aj jednotlivci, ktorí majú vlastný nápad, alebo sa chcú len k niekomu pridať. Pre verejnosť budú otvorené úvodné piatkové a záverečné nedeľné prezentácie už vytvorených projektov, s ktorými bude spojené aj slávnostné vyhlasovanie víťazov, na ktorých čakajú hodnotné ceny.

Minuloročný SWBA 3 vyhrala skupina s projektom BestBoyfriend, ktorej súčasťou boli Maroš Hamorský a Tomáš Minarik z FMK UCM (pozri súvisiace stránky).