Šialení avantgardisti zaujali široké publikum

Trnava 16. 5. 2014 – Študenti Fakulty masmediálnej komunikácie (FMK) UCM v Trnave sa pustili do natáčania amatérskych filmov. Premietanie ich prác sa uskutočnilo 14. 5. 2014 v Kine OKO v Trnave. Medzi pozvanými hosťami boli osobnosti ako Dušan Rapoš, slovenský režisér, scenárista a hudobný skladateľ, či Peter Konečný, filmový kritik, zakladateľ Kinema.sk a spoluorganizátor festivalu Cinematik, ktorí po premietaní študentom ponúkli spätnú väzbu na ich tvorbu.

Organizátori Veronika Blaškovičová a Lukáš Slovák zhodnotili tento festival ako veľmi úspešný a to nielen vďaka študentom a univerzite, ktorá pomohla s organizáciou tohto projektu, ale aj hosťom Konečnému a Rapošovi. Počas festivalu sa premietalo 10 filmov a z toho 4 z nich mali svoju premiéru práve tu. Študentské práce boli zhodnotené v porovnaní s ostatnými amatérskymi filmami prevažne ako priemerné až nadpriemerné, čo je na nefilmovú fakultu veľký úspech. Najpozitívnejšie hodnotenia patrili filmom Kam z konopí, The ticket od režiséra Jána Jimrišku, ktorý experimentálne zobrazil psychologické rozpoloženie človeka pri rozhodovaní sa o ceste za svojou budúcnosťou, ale aj premiére filmu Cerises. Na premietaní uzrel svetlo sveta aj prvý digitálne animovaný film FMK, The Squirrel, ktorý vytvoril Lukáš Plecho.

Na základe odporúčania Petra Konečného, študenti FMK v budúcnosti plánujú viac experimentovať so scenármi a chcú viac provokovať.

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je mladá, moderná a dynamická fakulta, alma mater mnohých úspešných žurnalistov, mediálnych odborníkov, marketérov, moderátorov, hovorcov, pracovníkov reklamných, marketingových a PR agentúr ako aj renomovaných pedagógov a odborníkov z praxe. Poskytuje vysokoškolské vzdelanie v študijných programoch masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia, media relations (v anglickom jazyku) a aplikované mediálne štúdiá. Okrem toho realizuje aj habilitačné a inauguračné konania. Fakultavznikla 01. 08. 1997.

Viac informácií poskytne:
PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.
Kabinet public relations
Atteliér – kreatívna a eventová agentúra FMK UCM v Trnave
e-mail: press.fmk@ucm.sk

Zdroj: Tlačová správa