Stáž na úrade ombudsmanky

Kancelária verejného ochrancu práv spúšťa projekt stáží na referáte pre mediálnu a komunikačnú stratégiu pre študentov škôl humanitného zamerania, ktorí sa zaujímajú o médiá a komunikáciu. Žiadosť o stáž môžu podávať študenti denného aj externého štúdia, absolventi a iní záujemcovia.

Všetky potrebné informácie o stáži u ombudsmanky Jany Dubovcovej nájdete jej stránke.