Semináre z psychológie reklamy zrušené (1.10.)

Semináre z Psychológie reklamy o 12.00 hod. a 13.00 hod. s Dr. Krajčovičom sa dnes 1.októbra 2019 rušia z dôvodu choroby.