Presmerovanie výučby z Auly a Kina OKO (12.2.)

Z dôvodu konania DOD UCM v Aule J. Matúša  dňa 12.februára 2020 bude presmerované dopoludňajšie vyučovanie z Auly a Kina OKO nasledovne:

AULANáhradná (presmerovaná) miestnosť
9.20 – 11.10: 2. Bc. KOMU, systém a organizácia práce v tlačovom médiu, prof. PravdováKino OKO
OKONáhradná (presmerovaná) miestnosť
9.20 – 11.10: 1.r. Bc. KOMU + 1.r.Bc. MARK, filozofia 20. storočia, prof. GálikJC 24

 

Presmerovanie výučby sa týka študentov:

  • 1. Bc. KOMU (filozofia 20. storočia)
  • 1. Bc. MARK (filozofia 20. storočia)
  • 2. Bc. KOMU (systém a organizácia práce v tlačovom médiu)*

*Popoludňajšie vyučovanie 2. Bc. KOMU bude v AULE prebiehať tak ako je uvedené v rozvrhu hodín.