Pracovná pozícia v digitálnej agentúre

V digitálnej agentúre Volis sa otvárajú dve nové pracovné pozície na miesto web application developer a account executive. 

Viac informácii a možnosť podať žiadosť na webových stránkach: