Pozvánka na výberové konanie Erasmus+ pre AR 2019/2020

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave vyhlasuje výberové konanie na zahraničné mobility realizované prostredníctvom programu Erasmus+ na akademický rok 2019/2020.

Výberové konanie sa uskutoční 29. novembra 2018 v hornej zasadačke rektora (miestnosť 611, Nám. J. Herdu 2, 6. poschodie) o 12.30 hod.

Výberové konanie sa uskutoční formou ústneho pohovoru v anglickom alebo nemeckom jazyku.  Termín  regitrácie prostredníctvom formulára je možný do 25. novembra 2018.

Viac informácií o programe Erasmus+ nájdete na oficiálnych stránkach UCM alebo v sekcii štúdijné pobyty