Pozvánka na túru Game of Hikers

Študentská organizácia AIESEC a organizačný tím ateliéru telovýchovy a športu pripravili pre zahraničných hostí a všetkých nadšených študentov túru na Hrad Devín.

Túra sa začne v sobotu 31. októbra 2015 o 11.00 hod. v Bratislave odchodom z Karlovej Vsi. Viac informácií nájdete vo facebookovej udalosti Game of Hikers: Episode Devín.