Podnikateľský inkubátor Pointt dostal nové priestory

TRNAVA 17.10.2013 –  Coworkingové centrum Pointt, ktoré má študentom zabezpečiť prepojenie vzdelávania s praxou získalo od Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave nové prietory.

Coworkingové centrum Pointt založila fakulta v marci tohto roku a v súčasnosti má šestnásť členov. Študenti si v ňom môžu rozvíjať svoje schopnosti, zručnosti a kompetencie v praxi zameranej na reálne podnikanie. V akademickom prostredí, najmä v Západnej Európe a Severnej Amerike, preto takéto projekty považujú za akýsi kreatívny podnikateľský inkubátor.

,,Centrum je súčasťou projektu, ktorý je zameraný na zvyšovanie kvality vzdelávania. Hovorí sa, že skromnosť podnecuje veľkého ducha a začať niekde treba, my začíname tu,týmito slovami privítala prítomných v nových priestoroch Pointtu počas slávnostného otvorenia dekanka fakulty Dana Petranová a zdôraznila: ,,našou ambíciou je časom presťahovať centrum do fakultných priestorov základnej školy na sídlisku v Jame, aby sme mohli zapojiť viac študentov a aby mali lepšie podmienky pre prácu.“

Coworkingové centrum Pointt momentálne spolupracuje s fakultným Kabinetom nových médií, s bratislavským coworkingovým centrom The Spot v Bratislave a s organizáciou AIESEC. Jeho hlavnou náplňou je organizovanie prednášok, workshopov a sprostredkovanie mentoringu. Minulý rok zorganizovali pre študentov stretnutie so zakladateľom portálu Profesia.sk Daliborom Jakušom či seminár s Jakubom Ptačinom, ktorý so svojím startupom Foretaster absolvoval sériu prezentácií a stretnutí v sanfranciskom Silicon Valley. Lektormi Pointtu sú špičky slovenskej startup komunity a úspešní podnikatelia. Na pravidelných stretnutiach pomáhajú študentom sformulovať zmysluplný podnikateľský plán a nájsť spôsob na jeho realizáciu. Pointt je súčasťou projektu Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečovania kvality v podmienkach Fakulty masmediálnej komunikácie a je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je mladá, moderná a dynamická fakulta, alma mater mnohých úspešných žurnalistov, mediálnych odborníkov, marketérov, moderátorov, hovorcov, pracovníkov reklamných, marketingových a PR agentúr ako aj renomovaných pedagógov a odborníkov z praxe. Poskytuje vysokoškolské vzdelanie v študijných programoch masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia, media relations (v anglickom jazyku) a aplikované mediálne štúdiá. Okrem toho realizuje aj habilitačné a inauguračné konania. Fakulta vznikla 01. 08. 1997.

Viac informácií poskytne:

PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.
Kabinet public relations
Atteliér – kreatívna a eventová agentúra FMK UCM v Trnave
e-mail: press.fmk@ucm.sk