Otváracie hodiny Univerzitnej predajne kníh a skrípt UCM v Trnave

Otváracie hodiny Univerzitnej predajne kníh a skrípt UCM na Námestí J. Herdu 2 v Trnave sú počas pracovných dní v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.

Každá zmena otváracích hodín je uverejnená na hlavnej stránke UCM v pravom stĺpci Neprehliadnite – Univerzitná predajňa kníh.

V tejto sekcii je možné nájsť aj aktualizovaný zoznam dostupnej literatúry pre študentov. Knihy a publikácie je možné si objednať na e-mailovej adrese adriana.mrvova@ucm.sk.