Nový akademický rok na FMK UCM v Trnave privítalo viac ako 500 prvákov

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave zahájila akademický rok. Počas uvítacieho dňa privítala viac ako 500 prvákov. Budúci moderátori, redaktori, či vývojári digitálnych hier a pracovníci v reklamných agentúrach tak po prvý krát spoznali akademické prostredie, ale aj možnosti, ktoré ich počas štúdia čakajú.

FMK Welcome Day už po štvrtýkrát pripravili pre nových študentov pedagógovia,
doktorandi, ale aj spolužiaci z vyšších ročníkov. Študenti sa tak okrem základných
informácií dozvedeli aj to, čo ich na škole čaká a najmä to, kde a ako sa môžu
uplatniť. Počas prvého dňa spoznali fakultné médiá FMK TV, rádio Aetter, časopis
Atteliér, ale aj ďalšie súčasti univerzity, ako Študentská rada UCM, ERAZMUS
student network, univerzitný spevokol Unitty a Univerzitný folklórny súbor Trnafčan.

Aula na Bučianskej ulici

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM ponúka aj v tomto roku štúdium v piatich
študijných programoch – masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia,
aplikované mediálne štúdiá, vzťahy s médiami (študijný program v anglickom jazyku)
a teória digitálnych hier. Okrem bakalárskeho a magisterského štúdia aj vzdelanie
v treťom stupni na doktorandskom štúdiu. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
v Trnave poskytuje vo svojom odbore i habilitačné a inauguračné konanie.

FMK UCM v Trnave počas 20 rokov absolvovalo viacero známych absolventov,
medzi nimi moderátori najsledovanejších televíznych a rozhlasových staníc, úspešní
editori, kreatívni riaditelia reklamných agentúr, či novinári alebo vedeckí pracovníci.

Najbližšie FMK UCM v Trnave organizuje 15. ročník medzinárodnej vedeckej
konferencie Marketing Identity, ktorá sa uskutoční v dňoch 6. – 7. novembra 2018
v priestoroch Smolenického zámku, tentokrát na tému Digital Mirrors. V štyroch
sekciách sa bude diskutovať o digitálnej komunikácii, spotrebiteľskom správaní
v digitálnej dobe, ako aj o otázkach ochrany osobných údajov a GDPR.


doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc. dekan, FMK UCM v Trnave.

Pre študentov budú počas druhého novembrového týždňa pripravené v rámci Týždňa
vedy a techniky zaujímavé prednášky popredných odborníkov z praxe. Tešiť sa môžu
napríklad na spíkrov z reklamných agentúr Zaraguza, MUW Saatchi Saatchi, Wiktor
Leo Burnett, Denníka N a SME, herné štúdiá alebo na diskusiu ako sa zmenila
investigatívna žurnalistika na Slovensku.

„Veríme, že naše brány aj tento rok opustia ďalší šikovní absolventi, ktorí si nájdu
uplatnenie v masmediálnej alebo marketingovej oblasti. V spolupráci s odborníkmi
z praxe sa budeme snažiť pripraviť našich študentov čo najlepšie na ich budúce
povolanie,“ uviedol Rudolf Rybanský, dekan FMK UCM v Trnave.

Všetkým študentom prajeme úspešný priebeh akademického roka.