Nikdy na školu nenadávajte – učí vás rozmýšľať v súvislostiach

Pri príležitosti 15. výročia založenia UCM v Trnave pripravila Fakulta masmediálnej komunikácie stretnutie so svojimi prvými absolventmi. Približne 50 z nich prišlo v piatok 19. októbra do Kina OKO, aby si pripomenuli svoje akademické roky a nadviazali opäť kontakt so svojou alma mater.

Do prezenčnej listiny sa zapísali známe i menej známe tváre z médií či súkromného sektora, nechýbali ani tí, čo sa venujú pedagogickým aktivitám priamo na FMK, medzi nimi dekanka FMK UCM Dana Petranová, prodekanka Ľudmila Čábyová, Katarína Ďurková, Alexander Plencner a Peter Murár. Spolu s bývalými študentmi sa stretnutia zúčastnili i pedagógovia, ktorí na našej fakulte pôsobili v minulosti, a tiež súčasní vyučujúci. Pozvanie na stretnutie prijali prof. Statdrucker, E. Grečner, R. Ježeková (rod. Pauličková), M. Mistrík, M. Mešťánková, B. Borsíková, R. Zábojník, J. Chovanec, A. Tušer, Z. Zelenská, D. Valentovičová, J. Janků a ďalší, ktorí si spoločne s prítomnými zaspomínali na tých, čo už nie sú medzi nami, ale i na veselé príhody zo svojho pôsobenia na FMK. „Človek je nepochybne viac, ako to, čo sa zmestí medzi klobúk a čižmy,“ povedal R. Zábojník na úvod svojho príhovoru k absolventom, čím zhrnul všetko to, čo človeka formuje na jeho ceste životom.

V programe, ktorým sprevádzal Alexander Plencner, vystúpil univerzitný spevácky zbor UCM Voices a Slávka Mazáková s hymnou FMK. Na plátne sa v prezentácii objavili úspechy študentov, ukážky z konferencií, výstav, športových a iných podujatí a projektov organizovaných fakultou. Súčasťou programu bol i krst knihy Absolventi (1997 – 2002), ktorej vznik iniciovala jedna z absolventiek Petra Adamcová. Prítomným sa prihovorili rektor UCM Jozef Matúš, dekanka Dana Petranová i prorektorka Dagmar Valentovičová.

Krstenie knihy o 1. absolventoch FMK UCM

Krstenie knihy o 1. absolventoch FMK UCM

Dôležité je vydržať

Stretnutie sa nieslo v duchu uvoľnenej priateľskej atmosféry a príjemnných spomienok. „Nevedeli sme, ako premiérové stretnutie absolventov dopadne. Bolo nad naše očakávania. Zakladáme na FMK klub absolventov a v hlave máme mnoho plánov a aktivít, na ktoré našich absolventov určite pozveme,“ zhodnotila stretnutie so svojimi spolužiakmi dekanka FMK UCM.
Niekoľko rád od prvých absolventov: 

Praxujte! Nečakajte, že s diplomom FMK vám otvoria dvere, podajú ruku a privítajú na novom pracovisku. Alexandra Štullerová-Koreňová.

Bojujte o svoje sny, ale zbraňami, ktoré sú fér. Presadzujte sa spôsobom, pri ktorom sa každé ráno môžete na seba pozrieť do zrkadla. Alexandra Važanová-Vodzinská.

Nezabúdajte, že byť hypokratom je niekedy úplne ok. A nepočúvajte tých, ktorí vám hovoria, že je úplne jedno, čo si iní myslia. Konajte podľa toho, ako chcete, aby vás iní vnímali. Niekto sa stále pozerá. Andrea Kundrová.

Skúste utekať na vlak zo Skladovej na stanicu za 6 minút! Aj s knihami, zošitmi, nie iPadom v kabelke ako dnes. Určite mnohí prváci majú už vlastné autá. Decká, teraz vážne, nikdy na školu nenadávate! Učí vás rozmýšľať v súvislostiach. Bibiána Bombošová.

Noste vášmu editorovi každý deň bomboniéru. Lebo nie vy ste napísali ten super článok, čo vyšiel, ale on ho tak skvelo opravil. Bibiána Bombošová.

FMK sa za 15 rokov veľmi zmenila po všetkých stránkach. Vždy je čo zlepšovať a v duchu tohto motta sa môžeme tešiť na šikovných študentov, nové projekty a výnimočných ľudí, ktorí našu fakultu budú posúvať stále dopredu.

Text: -dmu-