Navštívte Filmový festival PAFF v Pezinku

Trnavský samosprávny kraj a Trnavské osvetové stredisko – vás pozývajú na filmový festival PAFF v Pezinku.

Program:

15.00 – 15.50 – Dokumenty (SK)

16.00 – 17.20 – Súťažné filmy PAFF + živá hudba do filmu (Samo Štefanec)

17.30 – 18.20 – Súťažné filmy PAFF + Live dabing  (Staško & Lužina)

18.35 – 19.45 – Súťažné filmy PAFF + súťaž 15 sekundových filmov

20.00 – 21.30 – Peter Konečný – Dizajn vo svetovom filme

21.30 – 22.00 – Vyhlásanie výsledkov + odovzdávanie cien

22.00 – 24.00 – Paffterparty: Ink minget + DJ Bulp

Exkurzia sa uskutoční v sobotu 16. marca v Kultúrnom dome v Pezinku. Odchod autobusu z Trnavy je naplánovaný na 14.30 hod. z parkoviska pri Železničnej stanici v Trnave.

Účastnícky poplatok je 8 eur (doprava).

Informácie a prihlášky nahlasujte na tel. číslo 0902 144 598 alebo na szegenyova.emilia@zupa-tt.sk.