Mikulášsky Aerobic – Bokwa fitness maratón

Katedra mediálnej výchovy v spolupráci s Kabinetom telovýchovy a športu FMK vás pozývajú na 3. ročník športovo-charitatívneho podujatia Aerobic – Bokwa fitness maratón, ktorý sa uskutoční v utorok 1. decembra 2015 o 10.00 hod. vo veľkej telocvični v JAME. Celé cvičenie bude viesť certifikovaná Aerobic a Bokwa Fitness inštruktorka a doktorandka našej fakulty – Mgr. Paula Petkáčová.

Ako štartovné je potrebné priniesť mikulášsky balíček  (sladkosti, plyšové hračky a pod.), ktorý organizátori odovzdajú ľuďom bez domova v charite v Trnave. Tým sa naplní hlavná myšlienka podujatia – prepojenie športu a spoločenskej zodpovednosti. Pre účinkujúcich sú pripravené zaujímave ceny a hlavnou výhrou je tandemový zoskok.

Viac informácii nájdete na Facebooku.

V prípade záujmu sa treba prihlásiť prostredníctvom e-mailu: sportfmk@gmail.com.

aerobic-bokwa-fitness-maraton

Aerobic a Bokwa fitness maratón – plagát