Medzinárodná konferencia o náboženskom umení putuje do slovenského Ríma

TRNAVA, 29.4.2015 – Siedmy ročník putovného európskeho sympózia o náboženskom umeníhostí tento rok Trnava. Organizáciu konferencie European Symposium On Religius Art Restoration & Conversation prebrala od Florencie Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda.

„Konferencia sa uskutočňuje vždy vo významných cirkevných mestách. Svojimi témami spája historikov, teológov, špecialistov z oblasti umenia, reštaurovania, mediálnej i marketingovej komunikácie, ale aj iných predstaviteľov cirkevnej, politickej, spoločenskej a kultúrnej obce,“ vysvetlila dekanka fakulty Dana Petranová.

Účastníci z mnohých európskych krajín budú v dňoch od 4. do 6. júna 2015 rokovať v troch sekciách. Prvá je zameraná na socio-spirituálne hodnoty náboženského umenia, v druhej sekcii budú prítomní diskutovať o zachovaní a obnove náboženského kultúrneho dedičstva a v tretej sekcii sa stretnú najmä odborníci z oblasti marketingovej komunikácie, ktorí sa vo svojich príspevkoch zamerajú na sakrálne pamiatky optikou obchodu a cestovného ruchu.

Okrem odborných diskusií pripravili organizátori pre účastníkov aj kultúrny program. „Vystúpi rímsko-katolícky cirkevný hudobný spolok M. Sch. Trnavského, ktorý nepretržite funguje už 185 rokov. Okrem iného budú v ponuke aj organizované prehliadky historických pamiatok mesta Trnava i blízkeho okolia. Navštívime mestské hrady, kostoly, synagógu, ale aj zrúcaninu bývalého kláštora a hradu Katarínka,“ priblížila členka organizačného výboru Katarína Ďurková.

Konferencia sa bude konať v sále Marianeum v historickej budove Arcibiskupského úradu v Trnave. Na jej organizácii spolupracuje trnavský primátor Peter Bročka, trnavský arcibiskup Ján Orosch a predseda trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš. Viac informácií o celej konferencii nájdu záujemcovia na webovej stránke konferencie.

Viac informácií poskytne:

PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.
Kabinet public relations
Atteliér – kreatívna a eventová agentúra FMK UCM v Trnave
e-mail: press.fmk@ucm.sk

Zdroj: tlačová správa