Konferencia Marketing Identity 2016: LOVEBRAND očami odborníkov

TRNAVA, 10. 11. 2016 – Viac ako dvesto domácich i zahraničných hostí odborne diskutovalo na tému Značky, ktoré milujeme. Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda (FMK UCM) v Trnave zorganizovala trinásty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing Identity, zameranej na najnovšie trendy v marketingu.  

V historických priestoroch Smolenického zámku sa v dňoch 8. a 9. novembra stretli odborníci z praxe a akademického prostredia, doktorandi, študenti a ďalší významní hostia. „Sme radi, že sa nám darí upevňovať pozíciu značky konferencie, o čom svedčí aj narastajúci počet účastníkov a odborníkov z predmetnej oblasti,” uviedla dekanka fakulty Dana Petranová.

Účastníci konferencie sa venovali značkám a ich postaveniu na súčasnom trhu, k téme prispel aj rektor UCM Jozef Matúš: ,,Odlišnosť, relevantnosť, rešpekt a znalosť. To sú štyri základné piliere úspešnej značky.” Strategický riaditeľ reklamnej agentúry Pavol Minár priblížil komunikáciu luxusných značiek s generáciou Millenials. Diskusiu doplnil stratég Martin Woska svojim príspevkom o inováciách ako hybnej sile úspešnej značky. Tvrdí, že: „Je úplné šialenstvo robiť tú istú vec dokola a mať odlišné výsledky. Výrok Einsteina neplatí iba vo vzťahu k fyzike, ale rád ho aplikujem aj na vzťah k marketingu.“

Sprievodnou udalosťou bolo vyhlásenie ocenenia spoločenskej zodpovednosti Granátt 2016. Cenu získali projekty základných a stredných škôl, ktoré chcú svojou aktivitou spoločnosť robiť lepšou a zodpovednejšou.

Súčasťou konferencie boli aj dve výstavy fotografií, ktoré zastrešovala FMK UCM. Prvou z nich bola výstava fotografií mladých rómskych talentov z projektu Fotoroma – Zvyšovanie povedomia o kultúrnej rozmanitosti Rómov a budovanie interkultúrneho dialógu prostredníctvom fotografie. Tá druhá sa týkala projektu Komunikáciou k prosperite slovensko-ukrajinského prihraničného regiónu, ktorej výstupom sú fotografie zachytávajúce silné stránky týchto regiónov.

Aktuálny ročník konferencie zhodnotila Ľudmila Čábyová, prodekanka fakulty: „Tento rok sme sa venovali značkám, ktoré milujeme a sme veľmi radi, že môžeme sledovať nie len progres fakulty, ale aj samotnej konferencie, ktorá sa po trinástich rokoch pýši rekordným počtom účastníkov.“

Viac informácií poskytne:
PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.
Kabinet public relations
Atteliér – kreatívna a eventová agentúra FMK UCM v Trnave
e-mail: press.fmk@ucm.sk