Fotoroma: mladé rómske talenty predstavili svoje fotografie

TRNAVA, SMOLENICE, 11.11.2016 – Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FMK UCM) úspešne ukončila realizáciu medzinárodného projektu Fotoroma, ktorého cieľom je prispieť k podpore kultúrej rozmanitosti a medzikultúrneho dialógu medzi majoritou a zástupcami sociálne vylučených rómskych komunít. Projekt vyvrcholil na medzinárodnej konferencii Marketing Identity 2016 v Smoleniciach, kde sa v utorok 8.11.2016 o 12:30 konala vernisáž výstavy najlepších fotografií mladých Rómov, ktorí boli do projektu zapojení.

Projekt Fotoroma, organizovaný za pomoci grantov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska dospel k záverečnej fáze realizácie. Prináša so sebou dva hmatateľné výsledky práce: výstavu fotografií nadaných rómskych detí a publikáciu vybraných diel rómskej mládeže a slovenských odborníkov s krátkymi textami v slovenskom, nórskom, anglickom a rómskom jazyku, ktorá bude pripravená do konca tohto roka. Na medzinárodnej konferencii Marketing Identity: Brands we love v Smoleniciach predstavili organizátori projektu najlepšie amatérske fotografie zúčastnených rómskych detí.

„Iba kreativita vie spasiť svet,“ hovorí na margo projektu Slavomír Magál, vedúci katedry umeleckej komunikácie a dodáva, že „výstava a publikácia budú mať určite svoj význam pre verejnosť.“ V rámci vernisáže sa premietal aj krátky film, ktorý zachytáva pocity študentov a pedagógov zo spolupráce s deťmi z marginalizovanej skupiny. Monika Podolinská, ktorá sa rómskym deťom venuje uviedla: „Stále som bola presvedčená o tom, že primárnym cieľom pre tie deti bolo cez objektív prezentovať svoj život. Nemali veľa času na to, aby sa naučili fotografovať, ale cez to svoje videnie dokázali to, ako žijú, fungujú a čo je im prirodzené. FMK im pomohla ukázať svetu, že aj keď pochádzajú z rómskej komunity, sú rovnako talentované, majú obdivuhodnú kultúru a dokážu sa navzájom podporovať. Verím, že z tohto projektu si odnesú vieru v seba.“

Aj v Nórsku, ktoré momentálne prechádza procesom etnických zmien v kultúre, sa bude projekt prezentovať na verejnosti, v univerzitných priestoroch, kde sa výstava otvára už 17. novembra. Úlohou Fotoromy je tak pomáhať odstraňovať predsudky a vytvárať priestor pre lepšie vzájomné pochopenie sa. „Niektoré zábery naozaj vyzerajú ako od profesionálnych fotografov. Dôvod je ten, že keď sa fotí dokument, vždy je to o šťatí a o náhode. A aj menej zdatný fotograf dokáže využiť faktor náhody, šťastia a improvizácie, ktorý je pri dokumentárnej fotografii kľučový. Toto sú dôležité zručnosti, s ktorými sme učili deti pracovať. Nie to, ako stlačiť na fotoaparáte spúšť a ako zoomovať, ale ako sa dívať na realitu okolo nás inými očami, uvažovať o nej, a vnímať ju tiež symbolicky,“ dodáva Jozef Sedlák, jeden z pedagógov projektu.

Projekt sa začal realizovať 4. marca 2016, ukončenie je plánované koncom roka 31. decembra 2016. Projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Výška projektového grantu na realizáciu projektu je stanovená v sume 108 454 €. Konečným prijímateľom je Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Viac informácií poskytne:
PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.
Kabinet public relations
Atteliér – kreatívna a eventová agentúra FMK UCM v Trnave
e-mail: press.fmk@ucm.sk