Informačný seminár Erasmus+ stáž

V stredu dňa 22. novembra 2017 sa v miestnosti Z 0.3 (dolná veľká zasadačka na prízemí budovy na Nám. J. Herdu 2) o 13.00 hod. uskutoční informačný seminár pre študentov alebo absolventov Bc. či Mgr. štúdia so záujmom o pracovnú Erasmus+ stáž.

Seminár organizuje konzorcium Workspace Europe, ktoré zabezpečuje pre študentov UCM stáže v rámci programu Erasmus+.