Harmonogram konverzácií s native speakrom

Výučba anglického jazyka v konverzačnom štýle určená pre študentov magisterského stupňa štúdia začína v utorok 5. marca a stredu 6. marca. 

Konverzácie budú ďalej prebiehať nasledovne:

Utorky: 12.00 – 15.45 hod. v JC 34
Stredy: 13.55 – 15.45 hod. v JC 36

Dĺžka trvania je jedna vyučovacia hodina a vzhľadom na to, že na hodiny je zaregistrovaných niekoľko desiatok študentov, po dohode s vyučujúcim sa rozdelíte do menších skupín a vyberiete si príslušné intervaly a dni vyučovania.