FMK organizuje performance Genius Loci/ trnavské hradby

V stredu 18. decembra 2013 sa od 14.30 do 15.30 hod. na Námestí SNP, Hlavnej ulici a na Trojičnom námestí uskutoční performance s názvom „Genius Loci/ trnavské hradby“. Performance organizujú Fkulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Ateliér komunikácie v médiu fotografie v spolupráci s mestom Trnava. 

Podujatie študentov FMK UCM v Trnave spočíva v inštalácii veľkoplošného banera – obojstranne tlačenej panorámy trnavských hradieb v jednom celku o veľkosti 1 x 40 metrov. Umiestnený bude vo verejnom priestore mesta Trnava – Hlavná ulica, Námestie SNP, Trojičné námestie. Cieľom inštalácie je metaforicky premiestniť hradby mesta Trnava na iné urbanisticky cenné lokality, ktoré sú frekventované a významné z hľadiska histórie.

Inštaláciou tak študenti FMK UCM v Trnave vytvoria paralelný – vnútorný okruh trnavských hradieb na menšej ploche, pričom divák môže interaktívne vnímať významnú pamiatku v celej jej dĺžke.

Študenti FMK UCM v Trnave formou happeningu, nainštalujú baner vo frekventovaných mestských častiach – Trojičné námestie, Hlavná ulica, Námestie SNP, kde formou pohyblivej inštalácie s panorámou hradieb mesta Trnava, metaforicky obalia, ohradia a rozdelia verejný priestor na „svet“ pred hradbami a vnútri hradieb. Touto akciou chcú študenti reagovať aj na vnútorné hradby v človeku, ktoré rozdeľujú, izolujú , bránia v komunikácii, ale pri správnej pozícii sa vedia spájať a otvárať brány.

Projekt Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave a mesta Trnava – inštalácia vo verejnom priestore, má mobilizovať študentov a širšiu obec mesta Trnava k intenzívnejšiemu vzťahu a príslušnosti k mestu a jeho kultúrnym pamiatkam a ich prepájaniu so súčasnou interpretáciou prostredníctvom výtvarných projektov..

Autori projektu a realizácia performance Jozef Sedlák, Petra Cepková, Andrea Boldišová a študenti Fakulty masmediálnej komunikácie na UCM v Trnave.

Performance sa uskutoční vďaka finančnej podpore z grantového systému mesta Trnava a Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.