Erika Korosi

Rok ukončenia: 2011
Študijný program: masmediálna komunikácia
Aktuálna pracovná pozícia: redaktorka spravodajstva RTV Krea
Zamestnávateľ: RTV Krea, Galanta

V súčasnosti vedie 6-členný redakčný tím (redaktori, kameraman, strihač, technik). Redakcia pripravuje denne aktualizované spravodajstvo. Od pondelka do piatka vysiela dve nové reportáže a tri krátke, flash správy. Správy RTV Krea síce majú cca 25 minút, len prvú časť tvoria nové informácie, v ďalšej časti reprízujú reportáže z predchádzajúcich vydaní. Do jeho pracovnej náplne patrí aj načítavanie zahlásení k reportážam, vedenie porád, tvorba denného rozpisu, komunikácia s verejnosťou a som administrátorom úspešnej skupiny RTV Krea na sociálnej sieti.