BTI hľadá stážistov

Spoločnosť BTI, ktorá sa zaoberá projektovým poradenstvom, konštrukčnou činnosťou a obnoviteľnými zdrojmi energie, ponúka miesto pre dvoch stážistov, ktorí sa budú venovať marketingu spoločnosti – najmä sociálnym sieťam, tvorbe článkov a publikácií, tvorbe plagátov a banerov.

BTI pôsobí na slovenskom, srbskom, poľskom a rumunskom trhu a spolupracuje s nadnárodnými spoločnosťami.

Podmienkou je byť študentom 3. – 4. ročníka študijného programu marketing alebo príbuzného odboru.

Spoločnosť poskytne po absolvovaní stáže odporúčanie a možnosť zamestnať sa na trvalý pracovný pomer.

Svoje životopisy zasielajte do 9. januára 2016 na e-mail: info@bticonstruct.sk s predmetom e-mailu: Stáž BTI s.r.o.