Public Policies in Media and Information Literacy in Europe Training and Capacity – Building in the Digital Age

(2014-2015) Projekt, ktorého koordinátorom bola Sorbonne Nouvelle University v Paríži. V rámci projektu, do ktorého je zapojených 29 krajín Európy, bola pripravená súhrnná vedecká správa mapujúca problematiku aktuálneho stavu mediálnej výchovy a mediálnej gramotnosti v Európe. Členovia Katedry mediálnej výchovy a IMEC – Centra mediálnej gramotnosti koordinovali výskumné aktivity na Slovensku a vypracovali projekt a analytickú správu s názvom Media and Information Literacy Policies in Slovakia. Kompletné výskumné správy z jednotlivých krajín sú k dispozícii v tejto databáze: http://ppemi.ens-cachan.fr/doku.php/start

Jedným z výstupov projektu bola aj medzinárodná vedecká monografia s názvom Public policies in media and information literacy in Europe : cross-country comparisons, ktorá  predstavuje komplexnú a hĺbkovú reflexiu problematiky mediálnej a informačnej gramotnosti v Európe. Publikácia vychádza z výsledkov zistení celoeurópskeho výskumu verejných politík súvisiacich s mediálnou a informačnou gramotnosťou, ktorý koordinovala Université Sorbonne Nouvelle v Paríži. Monografia sa venuje kontextovým faktorov týkajúcim sa výskumných stratégií a postupov implementácie  mediálnej a informačnej výchovy v jednotlivých európskych krajinách, ako aj  analýze verejných politík Európskej únie a jednotlivých členských štátov pri zabezpečovaní financovania projektov, iniciatív a výskumu mediálneho vzdelávania.  Editorkou monografie  je Divina Frau-Meigs zo Université Sorbonne Nouvelle v Paríži a spoluautormi publikácie sú významní zahraniční odborníci v oblasti mediálnych a informačných kompetencií  – napr.  Julian McDoughalll z Bournemouth University, Piermarco Aroldi (Università Cattolica del Sacro Cuore in Milano), Miguel Vicente Mariño (University of Valladolid), Brian O´Neil (Technological University Dublin) a ďalší.  Monografia bola vydaná prestížnym britským vydavateľstvom Routledge (Taylor & Francis Group), ktoré je jedným z najväčších svetových vydavateľov akademických monografií, vedeckých časopisov a ďalších zdrojov v oblasti humanitných vied, vedy o správaní, vzdelávania, práva a spoločenských vied.  Je súčasťou skupiny Taylor & Francis Group každoročne vydáva viac ako 2 700 časopisov a  5 000 nových kníh. Publikácia je k dispozícii na tejto stránke: https://www.routledge.com/Public-Policies-in-Media-and-Information-Literacy-in-Europe-Cross-Country/Frau-Meigs-Velez-Michel/p/book/9781138644373

 
Späť hore ↑