Súťažiaci Zumba maratónu obdarovali ľudí bez domova

Trnava, 3. 12. 2014 – Po úspešnom jarnom Zumba maratóne, na ktorom účastníci venovali dve vrecia plyšových hračiek deťom z detského domova v Trnave, sa organizátori rozhodli aj mikulášske tanečné podujatie spojiť s dobrým skutkom. Druhý decembrový deň sa v priestoroch Základnej školy v Jame v Trnave stretlo vyše päťdesiat súťažiacich.

Mikulášsky Zumba maratón zorganizovali študenti z Kabinetu telovýchovy a športu z Fakulty masmediálnej komunikácie v Trnave. ,,Cvičilo sa super v úplne pohodovej atmosfére. Som strašne rada, že bola takáto hojná účasť,“ zhodnotila certifikovaná inštruktorka Vlaďa Hladíková. Štartovné tematicky zodpovedalo blížiacemu sa sviatku sv. Mikuláša. Každý súťažiaci musel priniesť vlastnoručne vyskladané balíčky, ktoré organizátori odovzdajú v piatok 5. 12. 2014 klientom Trnavskej arcidiecéznej charity. „Milo nás prekvapilo, aké množstvo sladkostí a iných drobností môžeme odovzdaťľuďom bez domova,“vyjadril nadšenie organizátor Stanislav Findra.

Víťazkou trojhodinového tanečného maratónu sa stala študentka Fakulty masmediálnej komunikácie Martina Vičanová: ,,Bolo to veľmi dobré. S dievčatami sme sa super zabavili. Najlepšie tri hodiny, aké som na tejto škole zažila,“s úsmevom zhodnotila víťazka, ktorá si okrem dobrej nálady odniesla aj poukaz na dvojdňový wellness pobyt.

Organizátorov potešilo, že balíčky priniesli aj študenti, ktorí sa priamo do cvičenia a tancovania nezapojili.,,Určite v kabinete plánujeme podobné akcie organizovať aj v letnom semestri, či už to bude zumba, alebo niečo iné, ale predovšetkým chceme organizovať športové podujatia s nejakou charitatívnou myšlienkou, lebo zatiaľ sa nám to veľmi osvedčilo,“ priblížil ďalšie plány Stanislav Findra.

študenti zumba

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je mladá, moderná a dynamická fakulta, alma mater mnohých úspešných žurnalistov, mediálnych odborníkov, marketérov, moderátorov, hovorcov, pracovníkov reklamných, marketingových a PR agentúr ako aj renomovaných pedagógov a odborníkov z praxe. Poskytuje vysokoškolské vzdelanie v študijných programoch masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia, media relations (v anglickom jazyku) a aplikované mediálne štúdiá. Okrem toho realizuje aj habilitačné a inauguračné konania. Fakultavznikla 01. 08. 1997.

Viac informácií poskytne:

PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.
Kabinet publicrelations
Atteliér – kreatívna a eventová agentúra FMK UCM v Trnave
e-mail: press.fmk@ucm.sk

Zdroj: Tlačová správa