Mgr. Simona Benetinová

denná doktorandka

Magisterka Simona Benetinová pôsobí na FMK UCM v Trnave od roku 2013. Po absolvovaní svojho bakalárskeho (2013 – 2016) a magisterského (2016 – 2018) štúdia v masmediálnej komunikácii sa v roku 2023 vrátila ako denný doktorand na Katedru marketingovej komunikácie. 

Počas svojej profesionálnej kariéry získala skúsenosti v reklamných agentúrach a aj na strane klienta, pričom sa zameriavala predovšetkým na oblasť obsahového marketingu. V rámci svojej dizertačnej práce sa zameriava na online komunikáciu kreatívnych centier na Slovensku a v zahraničí. 

Oblasti záujmu: digitálny marketing, obsahový marketing, produktový marketing, technológie, inovácie a startupy.

 

Predmety

  • marketing I. – 1. Bc. MARK
  • mediálny marketing – 3. Bc. MARK
  • Oznamy