Mgr. Pavel Bielik

denný doktorand

Magister Pavel Bielik v roku 2018 absolvoval masmediálnu komunikáciu na FMK UCM v Trnave, kde momentálne pokračuje na doktorandskom štúdiu. Vo svojej dizertačnej práci sa venuje investigatívnej žurnalistike v slovenskom mediálnom prostredí, jej histórii, stavu, trendom, pracovným postupom či digitalizácii.

Na FMK pôsobí v Ateliéri žurnalistiky a Mediálnom ateliéri, ktoré sú výstupom úspešného študentského časopisu Atteliér. Je členom Kabinetu telesnej výchovy a športu.

Patrí k organizátorom študentského filmového festivalu FREJM. Viackrát bol súčasťou delegácie FMK v rámci Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch, ktorý študentom ponúka možnosť rozvíjať svoje zručnosti v novinárskej profesii. Je členom organizačného tímu Týždňa vedy a techniky, do ktorého sa Fakulta masmediálnej komunikácie každoročne zapája organizovaním prednášok, workshopov a diskusií.

Je editorom fakultného webu.

Ako akreditovaný novinár navštívil viacero významných filmových festivalov, medzi nimi MFF Karlovy Vary, MFF Bratislava, Scandi či Cinematik. Dnes je športovým redaktorom a autorom podcastu Športová veda v Denníku N.

Za rozhovor publikovaný v Denníku N bol ako spoluautor nominovaný na Novinársku cenu 2018 a na Cenu nadácie otvorenej spoločnosti. Získal aj dve druhé miesta na Štúrovom pere v kategórii novinárske príspevky vysokoškolákov.

Oblasť záujmu: žurnalistika, médiá, fotografia, film, televízia

 

Predmety

  • Ateliér žurnalistiky – print a online
  • Mediálny ateliér – print a online
  • Organizácia mediálnych podujatí
  • Tréning komunikácie s médiami
  • Kabinet telesnej výchovy a športu
  • Žurnalistické žánre

Oznamy