Mgr. Lukáš Haizer, MBA

externý doktorand

Mgr. Lukáš Haizer, MBA. pôsobí na Fakulte masmediálnej komunikácie ako externý doktorand. Bakalárske štúdium absolvoval na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave so zameraním na manažment malého a stredného podnikania. Magisterský titul obhájil na Univerzite Komenského v odbore manažment.

V rámci pedagogickej a vedeckej činnosti sa venuje dvom hlavným okruhom. Prvý okruh činnosti sa zameriava na personálny marketing a druhý okruh sa zameriava na oblasť spoločensky zodpovedného podnikania. Okrem činnosti na FMK UCM sa venuje pedagogickej činnosti aj na Strednej odbornej škole chemickej v Bratislave, kde vyučuje ekonomické predmety.

Mimo pedagogickej a vedeckej činnosti má za sebou množstvo práce v podobe marketingových a investičných projektov. Je zakladajúcim členom občianskeho združenia Aktívna Dunajská Lužná, kde zastáva pozíciu podpredsedu.

Oblasti záujmu: personálny marketing, spoločensky zodpovedné podnikanie

 

Predmety

Riadenie ľudských zdrojov a personálny marketing - 2. Mgr externá forma

Krízová Komunikácia 2. Mgr externá forma

Projekty

Pobyty

University of Croningen, Holandsko

International Business Academy, Dánsko

Diana Academy of Higher Education, Dánsko

Oznamy