Mgr. Kristína Svítok Mayerová

denná doktorandka

Magisterka Kristína Svítok Mayerová absolvovala na FMK UCM v Trnave prvý a druhý stupeň štúdia (2013 – 2018) v študijnom programe masmediálna komunikácia. V roku 2022 sa na FMK vrátila ako denná doktorandka na Katedre umeleckej komunikácie. 

Vo svojej dizertačnej práci sa venuje médiu fotografie ako sociálnej pamäti v spôsobe zaznamenávania protikladov indexiality a ikonicity. Aktuálne participuje na výučbe predmetov žurnalistická fotografia, fotografické praktikum, Ateliér komunikácie v médiu fotografie a spravuje web a sociálne siete Galérie Ľudovíta Hlaváča.  

Počas bakalárskeho a magisterského štúdia sa orientovala predovšetkým na fotografiu a film v teoretickej rovine. Svoje snímky prezentovala na kolektívnych výstavách v Galérii Ľudovíta Hlaváča na FMK UCM v Trnave, v Divadle Jána Palárika v Trnave a v Stredoeurópskom dome fotografie v Bratislave. Zúčastnila sa aj na tvorivých fotografických dielňach pod vedením doc. MgA. Jozefa Sedláka a Mgr. art. Petry Cepkovej, ArtD., vo Vyšných Ružbachoch a v Podolínci, z čoho vyšli aj knižné publikácie. V roku 2018 mala samostatnú výstavu sociálneho dokumentu „Tichý kríž“ v Divadle Jána Palárika v Trnave.

Po skončení magisterského štúdia pracovala tri roky v médiách, najprv ako webová editorka, neskôr regionálna redaktorka v Tlačovej agentúre Slovenskej republiky. Vyskúšala si tiež prácu v mestských novinách. V súčasnosti je členkou redakcie vedeckého časopisu European Journal of Media, Art & Photography (EJMAP).

Oblasti záujmu: sociálna fotografia, žurnalistická fotografia, agentúrna žurnalistika.

 

Publikácie

Mayerová, K. (2023). Žánrové rozdiely: sociologická a sociálno-kritická fotografia. In B. Francistyová, & L. Furtáková (Eds.), Quo Vadis 2023: <Generated by AI> (pp. 156-170). FMK UCM.

Mayerová, K. (2023). Prezentácia rasovej diverzity v seriáli Sex v meste. In B. Francistyová, & L. Furtáková (Eds.), Quo Vadis 2023: <Generated by AI> (pp. 280-289). FMK UCM.

Predmety

  • žurnalistická fotografia I., II. – 2. Bc. KOMU
  • fotografické praktikum I., II. – 1. Bc. TEDI, 2. Bc. AMES
  • Ateliér komunikácie v médiu fotografie
  • Projekty

  • KEGA 013UCM-4/2021: Projekcia digitálnych technológií v štruktúre výrazových prostriedkov média fotografie pri skúmaní luminografie, fotomontáže a inscenovanom portréte v pedagogickom procese – členka riešiteľského kolektívu
  • FPPV-20-2023: Výstavy renomovaných výtvarníkov a študentov v Galérii Ľudovíta Hlaváča

  • Oznamy