Ing. Jana Šmotláková

denný doktorand

Ing. Jana Šmotláková

Konzultačné hodiny:

Nám. J. Herdu, m.č. 102A/B.

utorok, 13.00 - 14.30 hod.

 

Publikácie

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 3

AFD 001 Crowdfunding na Slovensku / Šmotláková, Jana, 2017.
In: Marketing Identity 2017 : onlinové pravidlá : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 7. - 8. november 2017 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-919-3, S. 273-286.

AFD 002 Nové formy komunikácie v praxi neziskových organizácií / Šmotláková, Jana, 2017. - Príspevok je uverejnený aj v zborníku Quo vadis massmedia, quo vadis marketing [CD-ROM]. Trnava: FMK UCM, 2017, s. 238-247. ISBN 978-80-8105-878-3.
In: Megatrendy a médiá 2017: Budúcnosť médií II. : budúcnosť mediálnej výchovy : budúcnosť marketingu v kontexte médií / editori zborníka: Dana Petranová, Dáša Mendelová, Jana Radošinská ; recenzenti zborníka: Ján Višňovský, Zuzana Palovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-863-9, S. 166-178.

AFD 003 Tvorba brandu tam, kde sú zákazníci. Na internete / Šmotláková, Jana = Buiding brand there, where are the customers. On the internet, 2016.
In: Marketing Identity 2016 : značky, ktoré milujeme : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 8. - 9. november 2016 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-839-4, S. 142-149.

EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 1

EDI 001 Recenze knihy od Ing. jany Šmotlákové / Šmotláková, Jana, 2018.
In: Brands&Stories. - ISSN 1804-2708, Č. 1 (2018), s. 46.
Rec na: Reklub 1927-1949 / Dušan Pavlů. - [Brno] : Professional Publishing, 2017. - 282 s. - ISBN 978-80-88260-00-4.

Predmety

Oznamy