Ing. Jana Šmotláková

denný doktorand

Ing. Jana Šmotláková

Konzultačné hodiny:

Nám. J. Herdu, m.č. 102A/B.

utorok, 13.00 - 14.30 hod.

Inžinierka Šmotláková pôsobí na Fakulte masmediálnej komunikácie ako denná doktorandka od roku 2016. Je absolventkou Materiálovotechnologickej fakulty STU, na ktorej získala titul Inžinier v odpore Priemyselné manažérstvo.

Vo svojej dizertačnej práci sa venuje téme marketingu v neziskových organizáciách. Svoje bádanie úzko profiluje na online marketing a jeho potenciál pri vynaložení nízkych nákladov, tzv. low budget marketing. Zároveň sa venuje témam online fundraisingu a crowdfundingu na dostupných slovenských portáloch.

Na fakulte je súčasťou akademického senátu FMK, spolupodieľa sa na organizovaní eventu Týždeň vedy a techniky a pomáha s rozvojom spolupráce so spoločnosťou Google Slovensko v rámci programu Grow with Google.

V rámci svojej praxe bola vybratá do programu Teach for Slovakia, v rámci ktorého si vyskúšala učenie na základnej škole, spolupracovala s niekoľkými online podnikateľmi, pomáhala pri nastavovaní marketingových stratégií a správe sociálnych sietí. Pre spoločnosť Google Slovensko pomáhala rozbiehať projekt Digitálna garáž. Následne prešla do neziskovej organizácie Nexteria, ktorá rozvíja vysokoškolských študentov, v rámci ktorej sa venuje rozvoju firemných partnerstiev.

Oblasti záujmu: online marketing, crowdfunding, fundraising, marketing neziskových organizácií, program Google pre neziskové organizácie, vizuálny dizajn – Photoshop, branding.

 

Publikácie

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 3

AFD 001 Crowdfunding na Slovensku / Šmotláková, Jana, 2017.
In: Marketing Identity 2017 : onlinové pravidlá : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 7. - 8. november 2017 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-919-3, S. 273-286.

AFD 002 Nové formy komunikácie v praxi neziskových organizácií / Šmotláková, Jana, 2017. - Príspevok je uverejnený aj v zborníku Quo vadis massmedia, quo vadis marketing [CD-ROM]. Trnava: FMK UCM, 2017, s. 238-247. ISBN 978-80-8105-878-3.
In: Megatrendy a médiá 2017: Budúcnosť médií II. : budúcnosť mediálnej výchovy : budúcnosť marketingu v kontexte médií / editori zborníka: Dana Petranová, Dáša Mendelová, Jana Radošinská ; recenzenti zborníka: Ján Višňovský, Zuzana Palovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-863-9, S. 166-178.

AFD 003 Tvorba brandu tam, kde sú zákazníci. Na internete / Šmotláková, Jana = Buiding brand there, where are the customers. On the internet, 2016.
In: Marketing Identity 2016 : značky, ktoré milujeme : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 8. - 9. november 2016 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-839-4, S. 142-149.

EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 1

EDI 001 Recenze knihy od Ing. jany Šmotlákové / Šmotláková, Jana, 2018.
In: Brands&Stories. - ISSN 1804-2708, Č. 1 (2018), s. 46.
Rec na: Reklub 1927-1949 / Dušan Pavlů. - [Brno] : Professional Publishing, 2017. - 282 s. - ISBN 978-80-88260-00-4.

Predmety

  • Mediálna informatika - 1. Bc KOMU, 2. Bc MARK
  • Teória a tvorba Corporate Identity - 1.Mgr MARK

Projekty

VEGA: Aspekty využívania koncepcie SoLoMo marketingu na zvýšenie povedomia o ekoinováciách

Pobyty

Univerzita v Hradci Králové, Česká republika

Oznamy