Ivan Čaniga

lektor

Ivan Čaniga

Konzultačné hodiny:

Skladová ul., m.č. 307

streda, 13.00 - 14.45 hod.

 

Predmety

Oznamy