Mgr. Bianka Francistyová

denná doktorandka

Magisterka Bianka Francistyová pôsobí na Fakulte masmediálnej komunikácie od roku 2017. Absolvovala tu bakalársky (2017 – 2020) aj magisterský (2020 – 2022) stupeň štúdia. Od roku 2022 je súčasťou našej fakulty ako denná doktorandka a pôsobí na Katedre masmediálnej komunikácie.

Vo svojej diplomovej práci sa venovala popularizácii kórejských seriálov. Výskum kórejskej mediálnej produkcie patrí k jej vedeckému zameraniu, keďže magisterka je jednou z prvých slovenských vedeckých výskumníkov, ktorí sa danej problematike venujú. V dizertačnej práci sa špecificky venuje vývojovým tendenciám kórejskej mediálnej produkcie. 

Počas štúdia bola súčasťou študentského Rádia Aetter, kde pracovala na pozícii moderátorky. V súčasnosti je členkou redakcie vedecko-umeleckého časopisu European Journal of Media, Art & Photography. Zároveň je súčasťou riešiteľského tímu výskumného projektu podporeného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APVV) s názvom „Hypermoderná mediálna kultúra – Filmová a televízna tvorba ako zrkadlo sociálno-kultúrnych fenoménov 21. storočia“.

Mimo Fakulty masmediálnej komunikácie bola magisterka súčasťou programu Kórejskej ambasády na Slovensku s názvom Kórea slovenskými očami. Úlohou programu je informovať slovenských občanov o zaujímavých aspektoch juhokórejskej kultúry.

Oblasti záujmu: mediálna kultúra, kórejská mediálna produkcia, hallyu, filmová a televízna tvorba, populárna kultúra, globalizácia mediálneho priemyslu.

 

Publikácie

Francistyová, B. (2023). Inovácia či opakovanie? Problém kreativity v kórejských drámach. Culturologica Slovaca, 8(1), 103-110.

Francistyová, B. (2023). Príchod hallyu 5.0? Globálny potenciál kórejskej mediálnej produkcie. In B. Francistyová, & L. Furtáková (Eds.), Quo Vadis 2023: <Generated by AI> (s. 125-134). FMK UCM.

Francistyová, B. (2023). Netflix a hudobný priemysel ako akcelerátory záujmu o štúdium hallyu na Slovensku. Analýza a výskum v marketingovej komunikácii, 10(1), 21-27.

Francistyová, B., & Višňovský, J. (2022). Neo-acceptance of hallyu as a result of changes in the film industry: K-pop in Europe and on Slovak radio. In M. Prostináková Hossová, M. Graca, & M. Solík (Eds.), Marketing identity: Metaverse is the new universe (s. 38-48). FMK UCM.

Predmety

 • dejiny žurnalistiky I. – 1. Bc. KOMU
 • teória médií I. – 2. Bc. KOMU
 • manažment a redigovanie v médiách I. (seminár) – 2. Bc. KOMU
 • multiplatformová žurnalistika I. (seminár) – 3. Bc. KOMU
 • elektronické médiá – ateliér I. – 3. Bc. AMES
 • Projekty

 • APVV: Hypermoderná mediálna kultúra – Filmová a televízna tvorba ako zrkadlo sociálno-kultúrnych fenoménov 21. storočia
 • Ocenenia

 • Cena dekana FMK za vynikajúce výsledky v štúdiu na vysokej škole (2022).
 • 3. miesto v univerzitnom kole ŠVOaUK zameranej na odvetvie masmediálnej komunikácie (2021).
 • Oznamy