Máte odvahu vydržať 48 hodín bez médií?

TRNAVA, 21.11.2016 – Každý, kto má odvahu vydržať celé dva dni bez internetu, sociálnych sietí a iných médií má možnosť zapojiť sa do zaujímavého projektu. Udalosť s názvom 48 hodín bez médií pripravuje Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FMK UCM) počas 23. až 25. novembra 2016 vo svojich vyučovacích priestoroch v Jame.

Projekt 48 hodín bez médií organizuje kolektív prvákov magisterského študijného programu aplikované mediálne štúdiá s podporou dekanky FMK UCM: „Dnešní mladí ľudia si vôbec nevedia predstaviť svet bez médií. Mobilné telefóny, počítače, tablety tvoria neoddeliteľnú súčasť nielen ich životov. Ak nemajú médiá priamo v ruke, majú ich aspoň poruke. Vo dne, v noci,“ uviedla dekanka fakulty Dana Petranová. Účastníci podujatia chcú poukázať a upozorniť na to, aké to je fungovať a vôbec prežiť dva celé dni bez internetu, mobilov, počítačov či dokonca kníh.

Táto akcia má priniesť zábavu a upriamiť pozornosť na to, koľko času mladí ľudia trávia „on-line“. Účastníci zistia, aké to je vrátiť sa späť do čias, kedy ľudia bežne existovali bez sveta médií. „48 hodín bez médií má mladým ľuďom ukázať, akú úlohu zohrávajú médiá v ich živote. Projektom chceme priblížiť, aký by bol ich život, voľný čas a trávenie dňa bez médií. Bez ustavičného prívalu informácií a nepretržitého napojenia na sociálne siete,“ dodala Petranová.

Občerstvenie pre účastníkov akcie je zabezpečené. Okrem energetický nápojov a teplého obeda čaká na účastníkov akcie osviežujúca odmena v podobe čerstvých Bubble Tea.

Viac informácií poskytne:
PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.
Kabinet public relations
Atteliér – kreatívna a eventová agentúra FMK UCM v Trnave
e-mail: press.fmk@ucm.sk